25560726 2นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์นำทีมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม วันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ สถานีโทรทัศน์ NBT อ่านรายละเอียด