25571014 1นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคณะเจ้าหน้าที่จากประเทศรัสเซีย ร่วมบันทึกข้อตกลงข้อกำหนด ส่งออกเนื้อสุกรไทยไปจำหน่ายยังประเทศรัสเซีย วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์         อ่านรายละเอียด