25571013 1เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2557  นายสัตวแพทย์ธนิตย์  เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมงานบุญประเพณีออกพรรษาตักบาตรเทโวโรหณะบนยอดเขากบ วัดวรนาถบรรพรต พระอารามหลวง (เขากบ) จ.นครสวรรค์      อ่านรายละเอียด