25571014 2นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานวันไข่โลก “World Egg Day 2014”  โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ วันที่ 10 ตุลาคม 2557  ณ ห้างสยามสแควร์วัน กรุงเทพฯ          อ่านรายละเอียด