25571014 3นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้บริหาร และข้าราชการกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยความจงรักภักดี ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ       อ่านรายละเอียด