25571031 1นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ เข้าตรวจติดตามผลการดำเนินการงานพร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ โดย นายสัตวแพทย์อยุทธ์  หรินทรานนท์, นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์,  สัตวแพทย์หญิงวิมลพร  ธิติศักดิ์ และ  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ    อ่านรายละเอียด