25571103 4รอธ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นเกียรติในการบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  2  (จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย) ในวันที่  1  พฤศจิกายน  2557  ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก  ตำบลแม่กา  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา   อ่านรายละเอียด