25580203 1นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ปี 2558 (โค-กระบือ)” วันที่ 22 มกราคม 2558 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น     อ่านรายละเอียด