25580520 2นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม 2 กรมปศุสัตว์    อ่านรายละเอียด