25590602 1นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด งานวันดื่มนมโลก “ World Milk Day 2016 ” โดย Mr. Villi Fuavai FAO Deputy Regional Representative for Asia and the Pacific, นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวสุนทรพจน์เรื่องการดื่มนม นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย กล่าวรายงานฯ วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 ณ ลาน Parc Paragon ห้างสรรพสินค้า Siam Paragon กรุงเทพฯ     อ่านรายละเอียด