25580724 3นายวัลลภ พจนวิชัย ปศุสัตว์อำเภอสวี ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ (Amphoeyim  Mobile  Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง  หมู่ 7 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร   อ่านรายละเอียด