25580810 5เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 ปศุสัตว์อำเภอศรีเชียงใหม่และเจ้าหน้าที่ ได้ออกสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านดงบัง ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย     อ่านรายละเอียด