25591221 2

 

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางใหญ่ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสัตว์ปีก ตลาดสัตว์ปีก ประจำปี 2560    อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี