25630409 3

วันที่ 8 เมษายน 2563 หน่วย HHU หล่มสักร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของสหกรณ์ เข้าฟาร์มสายทอง ศรีบุญมี ให้บริการตัดแต่งกีบแม่โคเจ็บกีบ 2 ตัว อ่านรายละเอียด