25630430 9

วันที่ 29 เมษายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU หล่มสักเข้าฟาร์มเพื่อกระตุ้นวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโครุ่นที่ได้รับวัคซีนเข็มแรก จำนวน 10 ฟาร์ม 50 ตัว อ่านรายละเอียด