25631229 3

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์ผมสุบิน ผลขวัญ เยี่ยมฟาร์มปรับปรุงฐานข้อมูลโคนม ติดตามลูกเกิด ขึ้นทะเบียนโค แนะนำการจัดการโครุ่นระดับฝูง แนะนำการปรับปรุงฟาร์มและการบันทึกข้อมูลเพื่อยื่นต่ออายุการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP) พบว่ามีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 70 จึงเร่งให้ปรับปรุงฟาร์มเพื่อยื่นต่ออายุภายในเดือนมกราคม 2564 แล้วเข้าร่วมประชุมกับผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรตากฟ้า จำกัด เรื่องการส่งเสริมให้มีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปฎิบัติงานด้านโคนม แล้วให้บริการรักษาแมวป่วย จำนวน 4 ตัว ผ่าตัดทำหมันแมว จำนวน 2 ตัว รักษาสุนัขป่วย จำนวน 2 ตัว พร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพาสัตว์ป่วย ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด