25640104 1

วันที่ 30 ธันวาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมคณะ ออกตรวจติดตามงานตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม (กระบือ) ในเขตพื้นที่อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ และปศุสัตว์อำเภอโซ่พิสัย ร่วมตรวจติดตาม ผลการตรวจติดตามงานในครั้งนี้พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีผลผลิตได้ลูกกระบือเป็นที่น่าพอใจ การนี้ได้ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการบริหารจัดการด้านการปศุสัตว์ต่อไป อ่านรายละเอียด