25640707 4

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ชุดควบคุมป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์เฉพาะกิจ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนตาล และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรคลัมปี สกินในโค-กระบือ ติดตามการใช้สารกระตุ้นฯสำรวจและเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร อ่านรายละเอียด