DSC 3881

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สร​วิศ​ ธานี​โต​ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์ มอบหมายให้นางสาวเยาวนิตย์​ บุรีรักษา เลขานุการกรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 โดยมีนายสัตวแพทย์สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ นายปริญญา แสงพายัพ ปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

การประชุมในครั้งนี้ได้มีการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 พร้อมกับหารือในประเด็นดังนี้
- สำรวจพื้นที่การก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแพร่และให้คำแนะนำการดำเนินงานของบประมาณการปรับถมที่ดิน เพื่อเตรียมการก่อสร้างฯ
- สำรวจอาคารสถานที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เพื่อให้คำแนะนำการของบประมาณในการก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกหน่วยงานให้เป็นระเบียบตามหลัก 5 ส
- ให้คำแนะนำการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์​ การซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะ และอาคารสถานที่ พร้อมกับให้คำปรึกษาเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ​ให้ถูกต้องตามระเบียบ
- และให้การสนับสนุน​งานในส่วนต่างๆ ของจังหวัดและภูมิภาค​

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว วรรณกร ชัยรัตน์ สลก.

DSC_3877.jpg DSC_3881.jpg DSC_3886.jpg

DSC_3888.jpg DSC_3889.jpg DSC_3894.jpg

DSC_3900.jpg DSC_3903.jpg DSC_3906.jpg

DSC_3909.jpg IMG_6203.jpg IMG_6204.jpg

IMG_6205.jpg IMG_6207.jpg IMG_6208.jpg

IMG_6209.jpg IMG_6215.jpg IMG_6217.jpg

IMG_6222.jpg IMG_6224.jpg IMG_6225.jpg

IMG_6230.jpg IMG_6231.jpg IMG_6232.jpg

IMG_6234.jpg IMG_6235.jpg IMG_6236.jpg

IMG_6240.jpg IMG_6241.jpg IMG_6242.jpg

IMG_6244.jpg IMG_6246.jpg IMG_6247.jpg

IMG_6250.jpg IMG_6255.jpg IMG_6257.jpg