25610508 1

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อโคราชวากิวขามทะเลสอ ชมสาธิตการปลูกหญ้าเนเปียร์ โดยใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานแป้งมันสําปะหลังได้ผลเป็นอย่างดี เป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ไร่หญ้าเนเปียร์ลุงก้าน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา อ่านรายละเอียด