ข่าวสารผู้บริหารกระทรวง

25640708 2

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมเป็นกำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกในซอยกิ่งแก้ว โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รับมอบถุงยังชีพ ณ ศูนย์อพยพจุดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียร์ติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล (ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์เข้าร่วมลงพื้นที่

จากเหตุระเบิดและไฟไหม้โกดังโรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกภายในซอยกิ่งแก้ว 21 หมู่ 15 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 03.10 น. ได้สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง ในพื้นที่รัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุเป็นวงกว้าง ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกนอกพื้นที่เพื่อความปลอดภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของประชาชน จึงลงพื้นที่ให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุด กล้วยหอม 15 กล่อง (กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสนับสนุน) และน้ำดื่ม 1,800 ขวด (ร่วมสนับสนุนโดยกรมชลประทาน 600 ขวด / กรมปศุสัตว์ 1,200 ขวด) ให้แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์อพยพจุดองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์รับความช่วยเหลือเพื่อทำการแจกจ่ายไปยังจุดอพยพต่างๆ ที่ผู้ประสบภัยอาศัยพักพิงชั่วคราวเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ในการนี้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียร์ติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรมปศุสัตว์ ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดในพื้นที่ประสบภัย โดยเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ , กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทยบริการ ,ทีมพิทักษ์สัตว์ไทย และทีมร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๋ง โดยมีนายวุฒิพงศ์ สมิตินันทน์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียด

25640629 4

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.15 น. นายประภัตร โพธสุธน ลงพื้นที่ คอกขุนกลางในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายพืชผล น้อยนาฝายปศุสัตว์จังหวัด ร่วมคณะ ทั้งนี้ ได้พบปะพี่น้องเครือข่ายโคเนื้อล้านนา ณ คอกกลางเครือข่ายโคเนื้อล้านนา เพื่อ รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคลิปีสกินพร้อมทั้ง กำกับดูแลการฉีดวัคซีน LSDV แก่เกษตรกรบ้านกล้วยใหม่ ม 14 ต สันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ่านรายละเอียด

25640629 2

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประภัตร โพธสุธน ลงพื้นที่ ศูนย์รวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัดโดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ุ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมคณะ เพื่อ รับฟังปัญหาของเกษตรกร และปล่อยขบวนรถสัตวแพทย์รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคลิปีสกินแก่โค-กระบือกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด อ่านรายละเอียด

25640629 3

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 10.45 น. นายประภัตร โพธสุธนลงพื้นที่ ตรวจสถานที่ดำเนินการคอกกักโคเพื่อการส่งออก โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายพืชผล น้อยนาฝายปศุสัตว์จังหวัด ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ ณ บ้านจอมกิตติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นายประภัตรฯ กล่าวว่า คอกกักโคแห่งนี้จะเป็นคอกกักโคเนื้อมาตรฐานเพื่อการส่งออก ที่พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางคอกกักควบคุมโรค ก่อนส่งออกขายประเทศจีน โดยมีองค์ประกอบที่จะต้องผ่านเกณฑ์พื้นฐานตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศคู่ค้าด้านการควบคุมโรค และสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าปศุสัตว์ไทย อ่านรายละเอียด

25640629 1

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์รวมน้ำนมดิบ และเชียงใหม่เฟรชมิลค์ฟาร์มบริษัทเชียงใหม่เฟรชมิลค์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ
ทั้งนี้ รมช.ประภัตร ได้เปิดโครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคลัมปี - สกิน (Lumpk Skin Disesae) ในโค - กระบือ พร้อมมอบเวชภัณฑ์อาหารสัตว์ ยารักษาสัตว์ป่วยตามอาการ ยากำจัดแมลง พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม และรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน อ่านรายละเอียด