25630121 2

21 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเป็นผู้ชี้แจงคณะรัฐมนตรีในการประชุม การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ยะลา ปัตตานี) ด้านปศุสัตว์ โดยมี นายชาตรี จันทโรจนวงศ์ ปศจ.นราธิวาส นายประสิทธิ์ ต้อยติ่ง ปศจ.ยะลา นายบัญชา สัจจาพันธ์ ปศจ.ปัตตานี เป็นผู้รวบรวมและให้ข้อมูล ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ก่อนการประชุม ครม.สัญจร ครั้งที่1/2563 อย่างเป็นทางการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม