25640629 2

วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประภัตร โพธสุธน ลงพื้นที่ ศูนย์รวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัดโดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ดร.อำพล วริทธิธรรม ผอ.กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์พงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ุ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมคณะ เพื่อ รับฟังปัญหาของเกษตรกร และปล่อยขบวนรถสัตวแพทย์รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคลิปีสกินแก่โค-กระบือกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่ออน จำกัด อ่านรายละเอียด