25640629 4

วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 13.15 น. นายประภัตร โพธสุธน ลงพื้นที่ คอกขุนกลางในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA โดยมี นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายพนม มีศิริพันธ์ ปศุสัตว์เขต 5 นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายพืชผล น้อยนาฝายปศุสัตว์จังหวัด ร่วมคณะ ทั้งนี้ ได้พบปะพี่น้องเครือข่ายโคเนื้อล้านนา ณ คอกกลางเครือข่ายโคเนื้อล้านนา เพื่อ รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคลิปีสกินพร้อมทั้ง กำกับดูแลการฉีดวัคซีน LSDV แก่เกษตรกรบ้านกล้วยใหม่ ม 14 ต สันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อ่านรายละเอียด