pic01

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ รายงานว่า วันนี้ (14 ก.ย.62) เวลา 13.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังธง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ร่วมกับ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายอนุศิษฏ์ ไทยรวีวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชนชาวตำบลวังธง ประกอบพิธีไถ่ชีวิตกระบือ เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยประกอบพิธีทางศาสนา และพิธีไถ่ชีวิตและมอบกระบือแก่เกษตรกร จำนวน 10 ตัว ด้วยการคล้องพวงมาลัย ป้อนหญ้า

 

ทั้งนี้ กระบือทั้ง 10 ตัว พระอธิการประดิษฐ ฐิตสจโจ (คำวรรณ) เจ้าอาวาสวัดเวียงตั้ง บริจาค 2 ตัว หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ร่วมบริจาค จำนวน 7 ตัว และนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ บริจาค 1 ตัว รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท ซึ่งเกษตรกรจะได้นำกระบือไปเลี้ยง เพื่อขยายพันธุ์ และนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

pic01.jpg pic02.jpg pic03.jpg

pic04.jpg pic05.jpg pic06.jpg

pic07.jpg pic09.jpg

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร

ผู้เรียบเรียง : วรรณวิไล สนิทผล

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่