25640120 1

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญ ส.ค.ส.พระราชทาน แด่ นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์  และคณะฯ  ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

25640108 1

วันที่ 8 ม.ค. 64 เวลา 10.40 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 ณ ท่าวาสุกรี ทรงปล่อยโค จำนวน 1 คู่ ปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 34 ตัว ปล่อยปลาดุก 34 ตัว เต่า 34 ตัว ปลาพันธุ์ต่างๆ ที่กรมประมงจัดถวาย 490,000 ตัว ทรงพระราชทานพระวโรกาสให้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าเฝ้าถวายพระพร และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโค จำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว สำหรับทรงปล่อยชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และทรงพระราชทานโคที่ทรงปล่อยชีวิต เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือแก่ นางบุญโฮม ไวยโพธิ์ เกษตรกร อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เลี้ยงดูแลและใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ตามวัตถุประสงค์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริต่อไป อ่านรายละเอียด

25631208 2

7 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนิน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ วัดละหารไร่ อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ในโอกาสนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโตอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าเฝ้าถวายพระพรและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย โคจำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัวและเพศเมีย 1 ตัวสำหรับทรงปล่อยชีวิตเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ และทรงพระราชทานโคที่ทรงปล่อยชีวิต ให้กรมปศุสัตว์นำไปให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ได้แก่ นางสมบัติหารมานพ เกษตรกรอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์เพื่อเลี้ยง ดูแล และใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อไปนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

อ่านรายละเอียด

25631210 1

วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เวลา 15.20 น. พลโทหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเสด็จทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ วัดพังยอม ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช  นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ปศุสัตว์เขต 8 นายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ  อ่านรายละเอียด

25631205 1

วันที่ 5 ธ.ค.63 เวลา 19.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีจุดเทียนมหามงคลเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสีนีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ท่ามกลางมหาสมาคมของประชาชนทุกหมู่เหล่า โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ และ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีฯ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...