2565 07 13 0006

13 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.30 น.
      ในวโรกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์บำเพ็ญพระกุศลปล่อยโค ปล่อยนก และปล่อยปลา ณ ท่าว่าสุกรี กรุงเทพฯ   โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอประทานพระวโรกาส นำข้าราชการกรมปศุสัตว์ เข้าเฝ้าถวายพระพรและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโค จำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว สำหรับทรงปล่อยชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 

       ในการนี้อธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอพระราชทานพระราชานุญาตถวายพระพรแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย ตราบกาลนาน และรู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงประทานโคที่ทรงปล่อยชีวิต เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ซึ่งกรมปศุสัตว์จะนำไปให้ความช่วยเหลือ แก่ นายวินัย พึ่งกษม เกษตรกรอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ เพิ่มผลผลิตและใช้ประโยชน์ในการเกษตรภายใต้หลักเกณฑ์ของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ต่อไป

2565_07_13_0001.jpg 2565_07_13_0002.jpg 2565_07_13_0003.jpg

2565_07_13_0004.jpg 2565_07_13_0005.jpg 2565_07_13_0006.jpg

2565_07_13_0007.jpg 2565_07_13_0008.jpg 2565_07_13_0009.jpg

2565_07_13_0010.jpg 2565_07_13_0011.jpg 2565_07_13_0012.jpg

2565_07_13_0013.jpg 2565_07_13_0014.jpg 2565_07_13_0015.jpg

2565_07_13_0016.jpg 2565_07_13_0017.jpg 2565_07_13_0018.jpg

2565_07_13_0019.jpg 2565_07_13_0020.jpg 2565_07_13_0021.jpg

2565_07_13_0022.jpg 2565_07_13_0023.jpg 2565_07_13_0024.jpg

2565_07_13_0025.jpg 2565_07_13_0026.jpg 2565_07_13_0027.jpg

2565_07_13_0028.jpg 2565_07_13_0029.jpg 2565_07_13_0030.jpg

2565_07_13_0031.jpg 2565_07_13_0032.jpg 2565_07_13_0033.jpg

2565_07_13_0034.jpg 2565_07_13_0035.jpg 2565_07_13_0036.jpg

2565_07_13_0037.jpg 2565_07_13_0038.jpg
ภาพ ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ฯ สลก. / ข่าว  กรมปศุสัตว์