เมื่อวันที่  22  กันยายน  2553      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในงานของดีเมืองนรา ประจำปี 2553   ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร. 5 ศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดย นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ อธิบดีกรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์หญิงฉวีวรรณ วิริยะภาค รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ สัตวแพทย์หญิงโศภิษฐ์  ธัญลักษณากุล ผอ.สสอ. 9 นายวีรสิฐ  พุฒิไพโรจน์  ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส และคณะฯ เฝ้ารับเสด็จ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 

- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส  

- สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 9