25581209 1พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ทรงปล่อยโค 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ สำหรับให้ความช่วยเหลือแก่ นายวิบูลย์ ทุดปอ เกษตรกรอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ และใช้ในการเกษตร จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอทหัวโขน 38 ตัว แล้วทรงปล่อยปลาไทยสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่กรมประมงจัดถวาย 9 ชนิด โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จฯ     อ่านรายละเอียด