B67982F0 3836 4FBA BD1A 8924DE0FAF22

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับบริษัท พรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ที่ได้ให้เกียรติเชิญร่วมงานเปิดตัว “คัดไทย มาร์เก็ต 2022” กับห้างสรรพสินค้า เดอะ มอลล์ กรุ๊ป โดยบริษัทพรีเมี่ยม บีฟ จำกัด ถือเป็นผู้ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าเนื้อวัว ที่กรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนและส่งเสริมในเรื่องของโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาการตลาดเพิ่มเติมในส่วนของการนำพันธุ์ บีฟมาสเตอร์ ปรับปรุงโดยคนไทยมาแข่งขันกับสินค้านำเข้าแล้ว อีกทั้งยังเป็นการตอบโจทย์ให้กับโครงการสร้างโคเนื้อจากฝูงโคนม ตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามใน MOU ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกด้วย ทั้งนี้ การจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ภายในงานได้คัดสรรหลากหลายสินค้า ของสด ของอร่อย ของจากเกษตรกร และร้านค้าอีกมากมาย ถือเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

ณ บริเวณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ดิเอ็มควอเทียร์

0170BCB3-5D7B-47CD-9C65-D973EE67B26E.jpeg 0F691D43-6211-48AE-AEA2-A9369719F478.jpeg 4B81206C-915A-423B-B61C-ABB1C737C369.jpeg

4C400BD7-A4DF-4E05-A1F0-7954AEE28089.jpeg 6825F0C9-FF63-48AF-818F-B04AC20D7B3F.jpeg 793CE0BA-E342-4F44-AD4D-C3D1970A4C76.jpeg

A556E646-38E5-4F22-937A-4C192E226920.jpeg A63303EB-6F2A-43BB-B690-41F6A4B1C7AD.jpeg B67982F0-3836-4FBA-BD1A-8924DE0FAF22.jpeg

E1C77A4C-F9C3-4C80-A23B-C4F2844C2A38.jpeg E1F7046E-9CF2-433B-9C4E-094C2C701D2D.jpeg F1461060-DC55-4CAD-8E6A-99B12F8B7E04.jpeg

F2079A17-28E2-4B81-AAFA-BBF2682B37E8.jpeg

ภาพ : เลขารองอธิบดี / ข่าว : วรรณกร ชัยรัตน์  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม