Home

 

new72year

รูปภาพ
ปศจ.น่าน จัดชุดเฉพาะกิจ ออกพื้นที่อำเภอนาหมื่น
พุธ, 03 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ตรวจสอบผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ อำเภอบ้านเเหลม จังหวัดเพชรบุรี
พุธ, 01 ตุลาคม 2014
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 นายชวพันธุ์  อันตรเสน ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมหัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอบ้านเเหลม ร่วมกันตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี จัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการพนักงานขับรถยนต์
อังคาร, 30 กันยายน 2014
วันที่ 25 กันยายน 2557 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ด่านกักสัตว์อุตรดิตถ์เข้าร่วมงาน"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 30 กันยายน 2014
ด่านกักสัตว์อุตรดิตถ์เข้าร่วมงาน"วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2557 โดยมีนายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์.... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ประชุมประจำเดือนกันยายน 2557
อังคาร, 30 กันยายน 2014
วันที่ 25 กันยายน 2557 นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2557 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 2557 นครศรีธรรมราช
อังคาร, 30 กันยายน 2014
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับเทศบาลเมืองปากพนัง นำโดย นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตปศุสัตว์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
อังคาร, 30 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัด นครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้ นายณรงค์ แก้วเฉย นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการจัดระเบียบสุนัข-แมวจรจัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จันทร์, 29 กันยายน 2014
นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายให้นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  พร้อมด้วย... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รอธ.วิมลพร รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองการณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25570926 1

25570926 4

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

October 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurant