Home

25580423 1

25580422 3

รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีนำกำลังตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 5.30 น. นางวรรณี สันตมัส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกตรวจติดตามการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์เขต 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการประกวดโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจร
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายอรรถพล อัครจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แทนปศุสัตว์เขต 4... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จ.อุบลฯ จัดพิธีมอบใบประกาศโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศโครงการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จ.อุบลฯประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์สุกร
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จ.อุบลฯ ร่วมรณรงค์ฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับเทศบาลตำบล
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอม่วงสามสิบ ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เเก่สุนัข เเมว ของประชาชน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จ.อุบลฯ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยแก่โคกระบือ
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเเละเท้าเปื่อยของเกษตรกรรอบที่ 2 ประจำปี 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จ.อุบลฯ ฝึกอบรมกระบวนการแปรรูปมันหมักยีสต์เพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่จ.มหาสารคาม
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 นายธวัชชัย พละศักดิ์ ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ไทร และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์เกาะเเกด ม.8 ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด ประชุมประจำเดือน มิถุนายน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 ทั้งนี้พร้อมด้วยด่านกักสัตว์มหาสารคาม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด เข้มการบังคับใช้กฏหมายตรวจผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และสำนักงานปศุสัตว์อำเภเมืองร้อยเอ็ด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับสนง.ปศอ.จตุรพักตรพิมาน รับมอบกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค - กระบือ ตามพระราชดำริ
พุธ, 01 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายสุรชัย นพไธสง ปศุสัตว์อำเภอจตุรพักตรพิมาน... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

July 2015
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว
      ges egov ศอ.บต.