Home

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม จับกุมโรงฆ่าเถื่อน
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้นายสุพล จันทโคตร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์เร่งตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์เถื่อน
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมคณะทบทวนระบบ GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์และโรงงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่5/2559
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายรับรองระบบประกันคุณภาพ และคณะกรรมการ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ร่วมประชุมคณะทบทวนระบบ GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์และโรงงานที่เกี่ยวข้อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ขึ้แจงโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์ ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดประชุมประเมินตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (รอบที่ 2)
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดประชุมประเมินตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (รอบที่ 2)... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 นางอรไท สุรฤทธิพงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดประชุมคณะทำงานควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาระดับเขต
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดประชุมคณะทำงานควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาระดับเขต ณ ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ตรวจสถานพยาบาลสัตว์เปิดใหม่ในพื้นที่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายวัฒน์วิทย์ นาคต้อย ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

banner-moac

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

download

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3 etda2559 cdc