Home

25580224 1

25580324 1

รูปภาพ
ตลาดเกษตรกร จ.ปราจีนบุรี
พุธ, 25 มีนาคม 2015
นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
อังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2015
วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 01.00 น. – 04.00... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดปราจีนบุรี
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายเกษตร สุวรรณเพชร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การประกวดแมวโคราช ปี 2558
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
รูปภาพ
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดอุทัยธานี
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
วันที่ 25 มีนาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลานสัก ร่วมออกหน่วยบริการ โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3/2558 จังหวัดอุทัยธานี
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
วันที่ 27 มีนาคม 2558 นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ 3/2558    อ่านรายละเอียด  
รูปภาพ
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
วันที่ 27 มีนาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิต ตามกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
วันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิต ตามกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
อ.หันคา จ.ชัยนาท ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
วันที่ 26 มีนาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท จัดพิธีมอบปัจจัยการผลิต ตามกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จังหวัดชัยนาทอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
วันที่ 25 มีนาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
วันที่ 25 มีนาคม 2558 นายสมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชัยนาท ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชัยนาท... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
โครงการสัมมนา พัฒนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชุน อำเภอนายายอาม
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
วันที่ 24 มีนาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนายายอาม ดำเนินการจัดเสวนาเกษตรกร โครงการสัมมนา พัฒนากลุ่มผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชุน ประจำปีงบประมาณ 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
จันทร์, 30 มีนาคม 2015
วันที่ 27 มีนาคม 2558 พลเอกนิพน์ ภารัญนิตย์ ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

March 2015
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580316 4

 

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3