Home

 

new72year

รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ร่วมจับกุมผู้ประกอบฆ่าสัตว์เถื่อน
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00 น. นายยุทธนา เริงณรงค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร “การแก้ไขปัญหาบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา”
ศุกร์, 28 พฤศจิกายน 2014
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ ส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.นครสวรรค์ ร่วมงานโครงการ ตลาดนัดเกษตรกร
ศุกร์, 28 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.30 น.นายสัตวแพทย์พิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมข้าราชการในสังกัดฯ เข้าร่วมงานโครงการตลาดนัดเกษตรกร โดยมี นายระพี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลัก "การจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์"
ศุกร์, 28 พฤศจิกายน 2014
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลัก เรื่อง การจัดตั้งหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศข.2 ประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน
ศุกร์, 28 พฤศจิกายน 2014
นายสุรัตน์ชัย เตียงนิล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2
ศุกร์, 28 พฤศจิกายน 2014
นายสัตวแพทย์ประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ศูนย์รวมนมและโรงงานแปรรูปนมในจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก"
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 (ส่วนการรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์) ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ประกอบการมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก" วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ นายสุรเดช สมิเปรม เดินทางมาเป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3