Home
25580828 122

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

สรุปข้อสั่งการ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25580422 3

25580805 1 

25580813 1

รูปภาพ
ตลาดนัดชุมชน จ.นครสวรรค์
ศุกร์, 03 กรกฏาคม 2015
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 จังหวัดนครสวรรค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
เพชรบุรีเปิดตลาดนัดชุมชน
พุธ, 17 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดสีเขียวอำเภอท่าแพ
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 นายวิริยะ แก้วทอง ปศุสัตว์เขต 9... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดเกษตรกร(Farmer Market) จ.นครศรีธรรมราช
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีนำกำลังตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์เถื่อน
อังคาร, 23 มิถุนายน 2015
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 5.30 น. นางวรรณี สันตมัส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
BIG CLEANING DAY (28-08-58) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ หน้าอาคารสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ได้กล่าวให้แนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.พิษณุโลก ออกหน่วยโครงการ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015
วันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ออกหน่วยโครงการ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปี 2558 ครั้งที่ 10... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน
ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์  ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีฯ ปศุสัตว์อำเภอนครไทย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมมอบท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ร่วมกับสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดยโสธร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ปศุสัตว์อำเภอค้อวัง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ร่วมงานพบปะสังสรรค์ กิจกรรมกาเเฟยามเช้า (ทานข้าวยามเย็น) สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 18.00 น. ปศุสัตว์จังหวัดสตูล นายวีระพงษ์ บัวระภา เเละสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาการเลี้ยงเเพะสู่การบริโภค การเเปรรูปอาหารเมนูเเพะ
ศุกร์, 28 สิงหาคม 2015
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ปศุสัตว์จังหวัดสตูล นายวีระพงษ์ บัวระภา มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าเเพ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์ยโสธรเจาะเลือดโค โครงการผลิตโคเนื้อในเขตเศรษฐกิจปศุสัตว์ อ.มหาชนะชัย
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายธานินทร์ จุทาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัยและเจ้าหน้าที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมนักเรียน โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ จุทาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมนักเรียน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์ยโสธรปฏิบัติงานโครงการดูแลสุขภาพสัตว์ในโค-กระบือ คืนความสุขสู่คนเมืองยศ อ.คำเขื่อนแก้ว
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
วันที่ 18 สิงหาคม 2558 นายธานินทร์ จุทาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้วพร้อมเจ้าหน้าที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ทำบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
พฤหัสบดี, 27 สิงหาคม 2015
วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว
      ges egov ศอ.บต. th ntr