Home

 

new72year

รูปภาพ
ปศจ.น่าน จัดชุดเฉพาะกิจ ออกพื้นที่อำเภอนาหมื่น
พุธ, 03 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ตรวจสอบผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาขุนตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ
เสาร์, 20 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 นายชูจิต ดาศรี ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาขุน ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ของ นางสาวจันทร์เพ็ญ ประทุม บ้านเลขที่ 29/4 หมู่ที่ 3 ตำบลพรุไทย... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาขุนร่วมพิธีเปิดร้าน Betagro shop
เสาร์, 20 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 นายชูจิต  ดาศรี ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาขุนได้รับเชิญร่วมในพิธีเปิดร้าน Betagro shopของ บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัด สาขาบ้านตาขุน ซึ่งมีนายธีรศักดิ์  สอนมี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอเกาะสมุย ออกติดตามสุขภาพม้า กิจกรรม ตกแต่งกีบม้า ที่มีปัญหา
เสาร์, 20 กันยายน 2014
กิจกรรม ตกแต่งกีบม้า ที่มีปัญหา ในการเดิน และสุขภาพไม่ดี  ซึ่ง นายเชิดชัย เจริญเวช ปศุสัตว์อำเภอเกาะสมุย ได้รับการร้องขอ จาก สถานที่เลี้ยงและเพาะพันธุ์สัตว์ป่า พาราไดซ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอเกาะสมุยออกปตรวจเยี่ยม คอกแพะ
เสาร์, 20 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 นายเชิดชัย เจริญเวช ปศุสัตว์อำเภอเกาะสมุย ได้ไปตรวจเยี่ยม คอกแพะ สายพันธุ์ บอร์ ของนายศักรินทร์ วัชรสินธุ์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบล แม่น้ำ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอดอนสักประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบโรงฆ่าสัตว์ระดับอำเภอ
เสาร์, 20 กันยายน 2014
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 นายเดชา  มากเกลี้ยง รักษาการปศุสัตว์อำเภอดอนสัก พร้อมด้วย นายเด่นพันธ์  พันธ์เล่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานวัน”รณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์” จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เสาร์, 20 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมงานวัน”รณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์”ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อ.ท่าลี่ จ.เลย
เสาร์, 20 กันยายน 2014
วันที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าลี่ โดยนายธีระศักดิ์ สอนอ่อน ปศุสัตว์อำเภอท่าลี่... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รอธ.วิมลพร รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองการณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimagegis

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurant