Home

25580224 1

25580324 1

รูปภาพ
ตลาดเกษตรกร จ.นครศรีธรรมราช
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นางอารีย์ โสมวดี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ประจวบคีรีขันธ์
อังคาร, 24 กุมภาพันธ์ 2015
วันนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 01.00 น. – 04.00... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดปราจีนบุรี
พุธ, 18 กุมภาพันธ์ 2015
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นายเกษตร สุวรรณเพชร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
การประกวดแมวโคราช ปี 2558
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
รูปภาพ
ร้อยเอ็ด จัดพิธีรดน้ำขอพรปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดเนื่องในประเพณีสงกรานต์
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรจากท่านปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และบุคคลากร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ร้อยเอ็ด ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และนายกเหล่าการชาดจังหวัดร้อยเอ็ด
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ร้อยเอ็ด ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว ในพื้นที่อำเภอศรีสมเด็จ
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ในพื้นที่ 2 ตำบล 11... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ไถ่ชีวิตกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าของสำนักงานฯ ร่วมกันจัดพิธีไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 9 ตัว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคานออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่ม แพะ
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงคานออกปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่ม แพะ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์ 6 จัดประชุมชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำเขต ครั้งที่ 2/2558
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ 6 จัดประชุมชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำเขต ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อำเภอเมือง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศจ.อุทัยธานี ร่วมทำพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นำโดย นายวีรสิฐ พุฒิไพโรจน์ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พังงา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตําบลกระโสม
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 8-9 เมษายน 2558  นายสัตวแพทย์วิศรุต  จิระสุทัศน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ   ปศุสัตว์อำเภอตะกั่วทุ่ง  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พังงา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตําบลทับปุด
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558  นายสัตวแพทย์วิศรุต  จิระสุทัศน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ปศุสัตว์อำเภอทับปุด เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา  ร่วมกับ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย จัดโครงการ "สร้างชีวิตใหม่ แก่สุนัขจรจัดและดูแลสุขภาพสุนัขชุมชนพ้นภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า"
ศุกร์, 17 เมษายน 2015
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558  เวลา 09.00 น. ที่ สถานพักพิงสุนัขจรจัด(ชั่วคราว) ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

April 2015
S M T W T F S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580316 4
25580408 1

 

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3