Home

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
DLD KM AWARD 2016
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีนำคณะสื่อมวลชนเครือมติชนทำข่าวประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเลี้ยงแพะในจังหวัดลพบุรี
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีนำคณะสื่อมวลชนเครือมติชนทำข่าวประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการเลี้ยงแพะในจังหวัดลพบุรี ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านไร่ ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 กรรมการตรวจรับพัสดุ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบ National Single Window (NSW) ระยะ 3 จังหวัดปทุมธานี ตรวจรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ วิจัยการผสมเทียมฯพิษณุโลก ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในกระบือที่มีปัญหาด้านการผสมเทียม ไม่เป็นสัด ของเกษตรกรในโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 15.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโกรกพระ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ วิจัยการผสมเทียมฯพิษณุโลก ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในกระบือที่มีปัญหาด้านการผสมเทียม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี ร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
วันที่ 23 มิถุนายน 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จัง หวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลี... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

download

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3 etda2559 cdc