Home

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์อำเภอกงหรา ได้ร่วมงานโครงการ "ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้"
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุจิตร เรืองเรณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
DLD KM AWARD 2016
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
รูปภาพ
มหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียน 2016
พฤหัสบดี, 18 กุมภาพันธ์ 2016
รูปภาพ
สนง.ปศจ.สกลนคร ร่วมตรวจประเมินสถานประกอบการโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ติดตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง อ.เมือง จังหวัดกำแพงเพชร
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนายรุจิภาส ชื่นใจ ตำแหน่งสัตวแพทย์อาวุโส นางสาวโชติมา ประเสริฐสินเจริญ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.ปัตตานี มอบไก่ไข่ รร.บ้านกูวิง โครงการอาหารกลางวันตามพระราชดำริฯ
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 นายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานประจำสำนักงานฯ  มอบไก่ไข่ จำนวน50ตัว... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศจ.ปัตตานีร่วมกับสนง.ปศอ.แม่ลาน เยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สัตวบาล ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี อบรบผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ร่วมกับปศอ.ไม้แก่น
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายต่วนนุ๊ อัลอาตัส ปศุสัตว์อำเภอไม้แก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหนองจิกฝัง Microchip กระบือ
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 นายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหนองจิก และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

download

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3 etda2559