Home

 

25580918 1

25590219 2

25580422 3

25580805 1

 

 

 

รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 14 ณ จังหวัดปัตตานี
อังคาร, 03 พฤษภาคม 2016
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ปฏิบัติการตามพรบ.ควบคุมการฆ่าและจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕
จันทร์, 22 สิงหาคม 2016
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ชุดเฉพาะกิจ ออกตรวจห้องเย็น อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
พฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2016
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ชุดเฉพาะกิจ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ปศุสัตว์เขต 6 ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 3
ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016
นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ  ท่านปศุสัตว์เขต 6 ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2559... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016
วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยนางอรไท  สุรฤทธิพงศ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี รับการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2559
ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี รับการตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 3 ปีงบประมาณ 2559 โดย นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 ผู้ตรวจราชการ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ 8/2559
ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016
วันที่ 24 สิงหาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมข้าราชการประจำเดือน ครั้งที่ 8/2559 โดยมี นายพิรมณ์ อัศวรัตน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานการประชุม... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ศุกร์, 26 สิงหาคม 2016
วันที่่ 23-26 สิงหาคม 2559 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 นำโดยนายอิทธิพัทธิ์  จำรัสบุญหิรัญ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ พร้อมทีมงานลงพื้นที่ อำเภอเซกา... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรอบที่ 2/2559
พฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2016
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร   รอบที่  2/2559  หลักสูตร  "... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

 25571224 825571224 925571224 10

 

banner-moac

icon clipping news

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1 25580430 1

25580408 1

25581211 1

 

 

      senate equitable-society2 tck2 smce2 gpf publicconsultation
      ก.ล.ต. ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ gcc  รู้ทันภัยictใกล้ตัว ges  
      egov ศอ.บต. th ntr 25590128 3 etda2559 cdc