Home

 

new72year

รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ตรวจสอบผู้กระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นายไสว เขียวจันทร์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจจับผู้ประกอบการฆ่าชำแหละสุกรเถื่อนในพื้นที่อำเภอเสิงสาง
ศุกร์, 04 กรกฏาคม 2014
นายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง และนายจรัส... อ่านเพิ่มเติม...
เชิญเข้าชมงาน THAILAND LAB 2014
จันทร์, 01 กันยายน 2014
เชิญเข้าชมงาน THAILAND LAB 2014
ศุกร์, 22 สิงหาคม 2014
รูปภาพ
การตรวจติดตามฟาร์มมาตรฐานและพิจารณาอนุญาตให้นำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ ในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ
จันทร์, 01 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบฟาร์มสัตว์ปีกจังหวัดสุโขทัย เข้าดำเนินการตรวจสอบฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐานในพื้นที่อำเภอกงไกรลาศ จำนวน 3 ฟาร์ม          อ่านรายละเอียด  
รูปภาพ
ออกหน่วยชุดมวลชนเคลื่อนที่สามัคคีปรองดอง อ.เมืองหนองบัวลำภู
จันทร์, 01 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดย นายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนากลาง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ออกหน่วยชุดมวลชนเคลื่อนที่สามัคคีปรองดอง อ.นาวัง
จันทร์, 01 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู นำโดยนายวันชัย ถวิลไพร ปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมประจําเดือนสิงหาคม 2557
จันทร์, 01 กันยายน 2014
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์จดประชุมประจําเดือนสิงหาคม 2557โดยมีนายสามารถ รังผึ้ง สัตวแพทย์อาวุโส... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
“ปศุสัตว์สมุทรปราการ...ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการ”
จันทร์, 01 กันยายน 2014
วันพฤหัสดีที่ 28 สิงหาคม 2557 นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสมุทรปราการ ณ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
“ปศุสัตว์สมุทรปราการ...อบรมการสร้างวัฒนธรรมเชิงจริยธรรมในองค์กร”
จันทร์, 01 กันยายน 2014
วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้ข้าราชการสำนักปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
“ปศุสัตว์สมุทรปราการ...รณรงค์โรคพิษสุนัขบ้า”
จันทร์, 01 กันยายน 2014
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 นายวรีะ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการได้มอบหมายให้ นายทรงพล บุญธรรม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ สุขอุ่นพงษ์... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
รอธ.วิมลพร รับมอบประกาศเกียรติคุณการรับรองเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับพื้นฐาน
จันทร์, 18 มิถุนายน 2012
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองการณ์ผ่านเกณฑ์ฯ ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

September 2014
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimagegis

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurant