Home

 

new72year

รูปภาพ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ร่วมจับกุมผู้ประกอบฆ่าสัตว์เถื่อน
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00 น. นายยุทธนา เริงณรงค์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมคณะทำงานจัดงาน เทศกาลควายไทย จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2557เทศกาลควายไทย จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2557
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี โดย นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดฯ ประชุม คณะทำงานจัดงาน “เทศกาลควายไทย จังหวัดอุทัยธานี ครั้งที่ 4/2557 ”   ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมผู้ประกอบการฟาร์มโคนม จ.นครสวรรค์
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน  2558 นายพิษณุ ตุลยวณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมประจำปี ผู้ประกอบการฟาร์มโคนม ผู้แปรรูปนม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ประชุมให้ความรู้มาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกและระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์ จ.นครสวรรค์
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557  นายพิษณุ ตุลยวนิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ได้มาร่วมประชุมให้ความรู้มาตรการควบคุมโรคไข้หวัดนกและระเบียบการเคลื่อนย้ายสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีธรรมราช ตรวจติดตามความก้าวหน้าโรงฆ่าสัตว์ที่ขอรับอนุญาตฯ
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2557 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ศิริพงษ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจติดตามการตั้งโรงงานปลาป่น จ.นครศรีธรรมราช
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2557 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้นายศิริพงษ์ พลศิริ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
ตรวจสถานพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน2557 นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบหมายให้สัตวแพทย์หญิงนิสารัตน์ เพ็ชรหนูนายสัตวแพทย์ฤทธิ์ศักดิ์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
นครศรีฯ ติดตามและเยี่ยม ศูนย์การเรียนรู้ รร.ตำรวจตระเวนชายแดน
พฤหัสบดี, 20 พฤศจิกายน 2014
ติดตามและเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ (ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยตง ต.กรุงชิง อ.นบพิตา และติดตามโครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตปศุสัตว์... อ่านเพิ่มเติม...

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รูปภาพ
งานสัมมนาวิชาการและพิธีมอบรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2557
อังคาร, 11 พฤศจิกายน 2014
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 กรมปศุสัตว์ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ และเข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
งานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2556
ศุกร์, 03 มกราคม 2014
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 นาง วิมลพร  ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
กรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2555
พฤหัสบดี, 12 ธันวาคม 2013
สัตวแพทย์หญิงวิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ
พิธีมอบ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ”
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และ นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบ... อ่านเพิ่มเติม...

npomc

25571104 7

25570926 4

25571104 5

icon clipping news

ปฏิทินกิจกรรม

November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

 

02flood06aqifarm formลูกสัตว์เกิดจากการผสมเทียมระบบเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement) สำหรับผู้ประกอบการp eservicedocimage25570929 1

       senateโครงการพัฒนาสังคมแห่งความเท่าเทียมด้วย ICTศูนย์กลางความรู้แห่งชาติsmce2กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
       ก.ล.ต.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐlogo gccศอ.บต.รู้ทันภัยictใกล้ตัว
       Q_restaurante-gov3