ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพแบนเนอร์

 

25620913 1

ผู้มีจิตศรัทธามีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สามารถบริจาคจตุปัจจัย ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง กรมปศุสัตว์
บัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาราชเทวี ชื่อบัญชี เงินกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ เลขที่บัญชี 030-0-19218-5

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง กรมปศุสัตว์ โทร. 02-653-4427 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โทร. 055-699-427

25621105 1s

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์แม่ฮ่องสอน

pic01

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ในช่วงนี้ทุกภูมิภาคของไทยเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งเรื่องฝนตกและน้ำท่วมขัง ทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่างๆ กรมปศุสัตว์จึงต้องบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนยกระดับมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรค ASF ในสุกรอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ร่วมมือกับภาคเอกชน และชุมชน ลงพื้นที่สำรวจฟาร์มเกษตรกรรายย่อยโดยใช้แอพพลิเคชั่น e-Smart Plus (อี-สมาร์ทพลัส) เพื่อจัดทำแผนที่เกษตรกรรายย่อยในประเทศ และประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ทันที ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ควบคู่กับการยกระดับระบบป้องกันโรคในฟาร์มของเกษตรกร