ข่าวพระราชกรณียกิจ / พระบรมราโชวาท

ข่าวชี้แจงประเด็นสำคัญ

แผนเตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรฯ

planasf

 

ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ

ข่าวปศุสัตว์จากหนังสือพิมพ์

คำถามที่ถามบ่อย

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กรมปศุสัตว์

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ข่าวสารผู้บริหารกรม / กระทรวง (ล่าสุด)

ข่าวเกี่ยวกับเฉลิมพระเกียรติ / อาหารสัตว์พระราชทาน

มาตรการป้องกันเชื้อ COVID-19 กรมปศุสัตว์

ภาพอินโฟกราฟิก

ราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้

ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับ COVID-19

การขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การขับเคลื่อนเพื่อประเทศไทย 4.0

ภาพการปฏิบัติงานป้องกันเชื้อ COVID-19

ส่งเสริมอาชีพ

ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์

flood banner

วีดีโอประชาสัมพันธ์

โครงการที่สำคัญ/ลิงค์ประชาสัมพันธ์

ข่าวสารหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ป้องปรามการกระทำผิดด้านปศุสัตว์

โครงการ JAEC

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

ภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code เว็บไซต์กรมปศุสัตว์

dld qr code
www.dld.go.th

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์

มี 1072 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์