93872

พุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 12.00 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ คณะรัฐมนตรี ตรวจราชการและพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม เลขานุการกรม นายอวยชัย ชัยยุธโธ ผอ.กองแผนงาน นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 และน.สพ.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ และคณะข้าราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับและร่วมประชุม ณ สวนสาธารณะหนองบึงกาฬและบึงสวรรค์ จังหวัดบึงกาฬ

2561 12 09 0010

วันที่ 9 ธ.ค. 61 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก “ ผ่านตามเส้นทางประวัติศาสตร์ คูคลองที่สำคัญ จากพระลานพระราชวังดุสิต ถึงสวนสุขภาพ คลองลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชวาล ช่างทอง นายช่างโยธาอาวุโส กรมปศุสัตว์ ดูแลให้ความสะดวกผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดลงทะเบียน กองทัพภาคที่ 1

pic01

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ อิมแพ็คเอ๊กซิบิชั่น ฮอลล์เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

25611207 2

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองวันดินโลก ภาคพระพุทธศาสนา ปี 2561 โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ นางสาวอิสราภรณ์  ชัยมะโน หัวหน้ากลุ่มประสานราชการสำนักเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เฝ้ารับเสด็จฯ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)

2561 12 05a 001

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ปี 2561 (World Soil day 2018 ) “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวต้อนรับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงาน และนายจง จิน คิม รองผู้แทนระหว่างประเทศ FAO สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก อ่านสารวันดินโลก ปี 2561 พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เปิดนิทรรศการวันดินโลก “น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน คืนชีวิตให้แก่ดิน คืนความสุข ให้แก่เรา” โดยมีนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกรมปศุสัตว์เข้าในร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี

เนื้อหาอื่นๆ...