25610410 1

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระ กราบขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ และนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานฯ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

25610404 1

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีปล่อยตู้คอนเทนเนอร์บรรจุผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกเที่ยวปฐมฤกษ์ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงาน ณ ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย รายละเอียด 1 คลิกรายละเอียด 2 คลิก

25610327 1

นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบนโยบายแก่ผู้บริหารกรมปศุสัตว์และปศุสัตว์จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในการประชุมชี้แจงเรื่องการดำเนินงานตามโครงการงบประมาณรายจ่ายกลางปีเพิ่มเติมปี 2561  ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ  อ่านรายละเอียด

25610403 1

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้บริหารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงข่าวความคืบหน้าการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตร ณ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ รายละเอียดคลิก ที่มาข่าว

25610326 1

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม ฟาร์มของนายเชษฐา กัญญะพงศ์ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านคำเกิ้ม ซึ่งได้รับการรับรองระบบการเลี้ยง จากกรมปศุสัตว์ เลี้ยงแบบปล่อย ใช้หญ้าหวานเป็นหลัก รวมทั้งมีการแปรรูปไก่งวงเป็นเมนูต่างๆได้หลากกลาย โดยมีนายอำพันธ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะให้การต้อนรับ ณ บ้านคำเกิ้ม ต.อาจสามารถ อ.เมือง จ.นครพนม อ่านรายละเอียด