S 8417645487941

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้เชี่ยวชาญจาก สพส. ผอ.กสก. และผู้แทน สกม. เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องการนำรังนกนางแอ่นเข้ามาในราชอาณาจักร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ เครืองาม เป็นประธานในการประชุม และมีผู้แทนจากกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมศุลกากร และสมาคมผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุมได้มีการหารือทั้งเรื่องปัญหาของนโยบายและกฎหมายบังคับใช้กับการเก็บรังนกในประเทศ และการนำเข้ารังนกแอ่นกินรังจากต่างประเทศ และเรื่องของคดีความที่เกิดขึ้น ซึ่งทางรองนายกฯ จะสรุปเรื่องเผื่อเสนอนายกรัฐมนตรี ให้ คสช.ได้พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ได้คำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางการผลิตเป็นสำคัญ

S 8416605228065

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผอ.อยส. ผอ.สพส. ผู้แทน อยส. สพส. มกอช. กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมการค้าภายใน และสมาคมที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

25610809 1

วันที่ 8 ส.ค.61 เวลา 8.30น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อม นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมติดตามสถานการณ์น้ำ เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และให้ความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ต่อไป ณ อำเภอ ท่ายาง-บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อ่านรายละเอียด

S 8396420149835

10 สิงหาคม 2561 09.00น. น.สพ.ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ติดตามผลการดำเนินงาน และชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2562 มอบนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายไสว นามคุณ ผอ.สำนักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับและร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมเนวาดาร์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

S 8362895594630

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถีไทย 2561 ครั้งที่ 1" มีนายชาญนะ เอี่ยงแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

เนื้อหาอื่นๆ...