1pic04

16 พฤศจิกายน 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการในช่วงเช้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับฟังการบรรยาย ภารกิจในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว มอบนโยบายและร่วมวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว และช่วงบ่ายเดินทางไปตรวจราชการการปฏิบัติราชการของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ สนับสนุนการสร้างอาชีพด้านปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

25621114 1

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร องค์พระบิดาแห่งฝนหลวง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวรายงานฯ ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด

296680
วันอังคารที่ 12 พ.ย. 2562 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) และการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ฯ และปลัดกระทรวงเกษตร ฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายอัมรินทร์ กัลป์ประวิทธ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เตรียมความพร้อมในการให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารกระทรวงเกษตร ฯ ณ ห้องรับรอง HC-208 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี

25621113 1

วันจันทร์ที่ 11 พ.ย. 2562 เวลา 10.45 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการและร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี และได้เดินทางไปยังโรงงานแปรรูปน้ำนมดิบ สหกรณ์การเกษตรเมืองสุพรรณบุรีเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานฟาร์มโคนมของสหกรณ์ ฯ และโรงงานผลิตภัณฑ์นม พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโดยมีนายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายภูวสิษฐ์ บวรธีราเศรษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผอ.สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ เข้าร่วมต้อนรับ อ่านรายละเอียด

25621112 1

วันที่ 11 พ.ย. 62 เวลา 13.30 น. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ครบรอบ 64 ปี แห่งการก่อเกิดโครงการพระราชดำริ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด Digi Fonluang” โดย นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวรายงานฯ ในการนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม ร่วมพิธีเปิดงานฯ งานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร รัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงก่อให้เกิด “เทคโนโลยีฝนหลวง” และพบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติเกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริฝนหลวง ความก้าวหน้าจากอดีตถึงปัจจุบัน นิทรรศการภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม พร้อมจับจ่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกว่า 100 ร้านค้า ร้านค้าภายในงานจะเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ซึ่งมีทั้งผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูปทางการเกษตร มาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัด อ่านรายละเอียด