25611012 2

วันที่ 12 ตุลาคม 2561 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด “งานวันไข่โลก 2561 (World Egg Day 2018)" พร้อมมอบนโยบายการพัฒนาและกำกับดูแลการผลิตไข่ไก่ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค โดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน ศ.นพ.ประสิทธิ์ อัสสันตชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย คุณเรวัต หทัยสัตยพงศ์ ประธานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง (ตัวแทนภาคเอกชน) เข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศิริราช อ่านรายละเอียด

25611004 1

วันที่ 4 ตุลาคม 2561 นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานแถลงข่าว “งานวันไข่โลก 2561 (World Egg Day 2018)” โดยมี นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย คุณสุเทพ สุวรรณรัตน์ นายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ และตัวแทนโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง เข้าร่วมแถลงข่าว ณ ห้องประชุม115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด

S 8598720061847

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับนายเกส ปีเตอร์ ราเดอ (H.E.Mr.Kees Pieter Rade) เอกอัคราขทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ณ ห้องรับรองกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

S 14180527

เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการและกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนาฤดูทำนา โดยมีผู้แทนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม

25610918 1

วันที่ 17 กันยายน 2561 ณ ห้อประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จังหวัดเลย เพื่อพบปะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเลยกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ ตัวแทนเกษตรกร และผู้เข้าร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จำนวน 1,600 คน โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 และนายวีระพงษ์ บัวระภา ปศุสัตว์จังหวัดเลย และนำอาสาปศุสัตว์ จำนวน 20 ราย ร่วมให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลมีความพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศในทุกด้าน และให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาค ซึ่งทางรัฐบาลมีความพยามที่จะพัฒนาในหลายๆ ด้าน อาทิ การท่องเที่ยว การเกษตร เศรษฐกิจ การเกษตร การคมนาคม ซึ่งในส่วนการคมนาคมของ จ.เลย ได้มีการขยายถนน 4 เลน และการพัฒนาท่าอากาศยานเลย เป็นของขวัญให้กับประชาชนและยืนยันว่าจะมีพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความความเชื่อมโยงกันทุกภูมิภาค อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...