รู้ทันป้องกันได้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ที่มาของข้อมูล : สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค เผยแพร่เมื่อ 13 ก.พ. 2017

256102 01

ที่มาของข้อมูล : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ เผยแพร่เมื่อ 7 ก.พ. 2018