S 8348373364356

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  มอบให้ นายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทานให้กับสุนัขและแมวจรจัด  ณ สถานสงเคราะห์สัตว์บ้านป้าตวงรัตน์  ตั้งอยู่เลขที่  145 หมู่ที่ 10  ซอยบ้านชำโสม ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่น ของสัตว์จรจัด ประกอบไปด้วย สุนัข เพศผู้ จำนวน 183 ตัว เพศเมีย จำนวน 219 ตัว แมวเพศผู้ จำนวน  32 ตัว เพศเมีย จำนวน 46 ตัว  รวมทั้งสิ้น จำนวน 480 ตัว บนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ โดยสถานสงเคราะห์สัตว์ดังกล่าวเป็นของเอกชน มีนางสาวตวงรัตน์ ปานปลั่ง เป็นเจ้าของและผู้ดูแล

 

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระประสงค์ พระราชทานอาหารสัตว์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับสถานสงเคราะห์สัตว์จรจัด ทั่วประเทศ ในนาม คุณฟูฟู สุนัขทรงเลี้ยง โดยพระราชทานอาหารสุนัขแมว จำนวน 1,000 กิโลกรัม และข้าวสาร จำนวน 150 กิโลกรัม ในกิจกรรมครั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรีมอบให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เข้าสนับสนุน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รักษาสัตว์และผ่าตัดทำหมัน ให้กับสุนัข และแมว ในสถานสงเคราะห์ ฯ ครบทุกตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี