1434435

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี นำผู้ร่วมพิธี ประกอบด้วย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา และประชาชน ซึ่งพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดจิตอาสา ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ ณ โดมเอนกประสงค์ บริเวณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี จนเสร็จพิธี

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี