25611001 1

วันที่ 1 ต.ค. 61 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ ร่วมพิธีกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสดงความยินดีกับนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการแทนปลัดกระทรวงเกษตรฯ ณ ตึกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านรายละเอียด