25620904 1
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะแก่นักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 5 และปิดการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการปศุสัตว์ระดับกลาง รุ่นที่ 5” ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)