ข่าวสารผู้บริหารกรม

 

25540802 2พิธีเปิดงาน วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 “84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2554 “84 พรรษาองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย” โดยมี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวรายงานพร้อมด้วย ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ อ่านรายละเอียด

25540802 1สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 จัดการต้อนรับคณะผู้ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ DLD.Talent ประจำปี 2554 นำโดยนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับนายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายราชันย์ ภุมมะภูติ ผู้อำนวยการกองบำรุงพันธุ์สัตว์ และคณะ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 อ่านรายละเอียด

25540801 1เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA) ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ในโอกาสที่เข้ามาตรวจรับรองโรงงานผลิตเนื้อสัตว์ในประเทศไทย อ่านรายละเอียด

25540801 3นายสัตวแพทย์ธนิตย์ อเนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกร อบต.ปูยู จ.สตูล อ่านรายละเอียด

25540721 1คณะเจ้าหน้าที่ JIRCAS เข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ. ห้องประชุม 1 กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด