25580720 1สำนักปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค – กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 วันนี้(17 ก.ค.58)ณ ที่วัดวังหิน ต.พลายชุมพล จ.พิษณุโลก  อ่านรายละเอียด

 

25580720 2นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกเยี่ยมเยียนพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558   อ่านรายละเอียด

 

25580717 3เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายสุจิตร  เรืองเรณ ปศุสัตว์อำเภอกงหรา พร้อมด้วยปลัดอำเภอและเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุมสัญจร ในพื้นที่ หมู่ 5 ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหา น้ำเสีย กลิ่น แมลงวันและมลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์    อ่านรายละเอียด

 

25580720 3นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม GIN Conference จึงจัดโดยกองแผนงาน เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อน "ชุดปฎิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอ" ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558     อ่านรายละเอียด

 

25580717 2เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองรุต ปศุสัตว์อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์โคพื้นเมือง ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ 3 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 18 คน     อ่านรายละเอียด