25590824 3วันที่ 23 สิงหาคม 2559  ปศจ.ปัตตานี มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมด้วยนายอิสมาแอ  ลาเตะ ปศุสัตว์อำเภอทุ่งยางแดงและทีมงานภายใต้การอำนวยการของนายสุวิชช์  ศรีสุวรรณ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อำเภอ พร้อมด้วยนายหะสัน  ปัตนกุล ปศุสัตว์อำเภอมายอ ออกปฎิบัติงานพื้นทีบ้านบราแง หมู่ที่ 2ตำบลน้ำดำ เพื่อออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย(คอบวม) ฉีดยาบำรุง ถ่ายพยาธิ์ กระบือ 11 ตัว เพศผู้ 3 ตัว และฝังไมโครชิพกระบือเพศเมีย 9 ตัว เกษตรกร 4 ราย ทั้งนี้ เกษตรกรได้ให้ความร่วมมือ และ ขอบคุณเจ้าหน้าที่ อ่านรายละเอียด

25590823 1วันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้รับมอบสัตว์การไถ่ชีวิตจากมูลนิธิเพื่อการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมนานาชาติ แพะ 80 ตัว โค 168 ตัว กระบือ 18 ตัว เข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ มีเกษตรกรจาก อ.นาหม่อม อ.เทพา อ.หาดใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ และอ.จะนะ ณ วัดคูเต่า ม.3 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา อ่านรายละเอียด

25590823 2เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ประชุมการดำเนินงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นทีทำนาไม่เหมาะสม(N,S3) เพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์ฤดูกาลผลิต 2559-2560 ตามนโยบายรัฐบาล และให้ความรู้เรื่องการใช้แผนที่ Agri-map อ่านรายละเอียด

25590823 1ปศุสัตว์จังหวัดตรัง นายยุทธนา เริงณรงค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และเจ้าหน้าที่ ปศอ กันตัง เมือง ห้วยยอด ปะเหลียน วังวิเศษ หาดสำราญ ออกหน่วยทำหมัน-ตอน ที่วัดคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ตามโครงการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ อ่านรายละเอียด

25590823 1วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ปศจ.ปัตตานีมอบหมายให้นายเทพฤทธิ์ วัลลภวิสุทธิ์ ปศอ.ยะหริ่ง ได้จัดประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตาม พระราชดำริฯ บ้านยาว ม.1 ต.ราตาปันยัง ณ ที่ทำการ กศน.ตำบลราตาปันยัง อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...