25580724 3เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายปศุสัตว์กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการศึกษาขยายผลการเรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ตามแนวทางพระราชดำริ โดยมีผู้แทนทหาร ผบ.ค่ายพล.ร.อ.6 และนายธรรมศักดิ์ ธรรมเนียม ปศุสัตว์อำเภอศรีสมเด็จ เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด    อ่านรายละเอียด

 

25580724 2ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายนพดล สุภควรกุล รก.ปศอ.ทุ่งเขาหลวง ร่วมกับ ผจก.ธก ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ และมอบเวชภัณฑ์สนับสนุนกลุ่มฯบ้านปอหู ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด   อ่านรายละเอียด

 

25580723 1เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยน.สพ.อภิชาติภะวัง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และคณะทำงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ปฏิบัติงานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่พบเชื้อ (Ring Vaccination)ในพื้นที่ บ้านนาคำน้อย ม.10 ต.ดอนมดแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ภายในกิจกรรมประกอบด้วยการปล่อยขบวนอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนมดแดง สาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง สมาชิกอาสาสาธารณสุขหมู่บ้านและอาสาปศุสัตว์ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการจำนวนมาก

 

 

อ่านรายละเอียด

 

25580724 1เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  สนง.ปศจ.รอ ร่วมกับสนง.ปศอ.ศรีสมเด็จ  ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน และมอบสิ่งของบริจาคแก่ผู้ป่วยติดเชื้อHIV ณ บ้านรวมน้ำใจ วัดป่าโคกร้าง ต.สวนจิก อ.สรีสมเด็จ  จ.ร้อยเอ็ด   อ่านรายละเอียด

 

เนื้อหาอื่นๆ...