h25590822 2เมื่อวันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เมษยน ชีวะเสรีชล หัวหน้ากลุ่มกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์วิสูตร นวลขาว นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายเกียรติ อัตถกิจมงคล นักวิชาการสัตวบาล ร่วมกับสารวัตรสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ นายยงยศ ศรีปากแพรก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช และนายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย ปศุสัตว์อำเภอสิชล ดำเนินการจับกุมผู้ลักลอบฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ

อ่านรายละเอียด