731306

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรงร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อาสาปศุสัตว์ ออกดำเนินการโครงการกิจกรรมการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ หมู่ที่ ๒,๓ ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ดำเนินการฉีดวัคซีนในสุนัขจำนวน ๑๓๙ ตัว แมวจำนวน ๗๑ ตัว

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี