46914

วันที่16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพรหมบุรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ออกหน่วยบริการโครงการควบคุมประชากรสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยจัดกิจกรรมออกหน่วยบริการผ่าตัด ทำหมันณ วัดมงกุฏแก้ว หมู่ที่2 ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลการปฏิบัติงานดังนี้ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสุนัข 10 ตัว แมว 19 ตัว ผ่าตัดทําหมันสุนัข เพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 4 ตัว แมวเพศผู้ 9 เพศเมีย 10 ตัว รวม 29 ตัว

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี