124576

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 นายพินิจ จตุรโกมล ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ในวันสงกรานต์ ณ จุดตรวจแยกสระจันทร์ ,ตลาดแค ,ดอนหวาย และเทศบาลตำบลโนนสูง เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานได้อย่างเข้มแข็ง มีการบริการที่ดีเยี่ยม พร้อมนี้ ได้มอบน้ำดื่มและเครื่องดื่มบำรุงกำลังแก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจด้วย ณ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา