25620612 3

อธิบดีกรมปศุสัตว์ ชี้แจงการใช้ไม้ทุบหัวสุกรไม่ทำให้สุกรสลบได้แบบสมบูรณ์ (Immobilization) เนื่องจากแรงกระแทกที่ไม่เพียงพอ และไม่เป็นไปตามพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ กำหนด หากโรงฆ่าสุกรแห่งใดมีการกระทำดังกล่าวจะถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต พร้อมเร่งปราบปรามโรงฆ่าเถื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ของไทย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้กล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวต่างชาติแห่งหนึ่งเผยแพร่รายงาน ที่ระบุว่า การฆ่าหมูในโรงฆ่าสัตว์ของประเทศไทยมีความโหดร้ายและปราศจากมนุษยธรรมนั้น น่าจะเป็นการลักลอบเข้าไปถ่ายทำในโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ซึ่งผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 และหลักสวัสดิภาพสัตว์ เนื่องจากการใช้ไม้ทุบหัวสุกรตามที่ปรากฏในรายงานนั้น จะไม่ทำให้สุกรสลบได้แบบสมบูรณ์ (Immobilization) เพราะแรงกระแทกที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นวิธีที่ผิดกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 ข้อ 14 (3) ที่กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องมีขั้นตอนทำให้สัตว์สลบโดยปราศจากความทุกข์ทรมาน หรือความเจ็บปวดทางกายก่อนทำการฆ่า หากโรงฆ่าสุกรแห่งใด มีการกระทำดังกล่าวจะถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ดังนั้น ภาพที่ปรากฏในรายงานชิ้นดังกล่าว จึงสันนิษฐานได้ว่า อาจเป็นภาพจากโรงฆ่าสัตว์เถื่อนที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ดำเนินการทางกฎหมายแก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2558 มีผลการจับกุมโรงฆ่าเถื่อนแล้วกว่า 490 ราย นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตไปแล้วอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งว่าได้ดำเนินการตามพรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ กำหนดหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ยกเลิกใบอนุญาตฯ 364 แห่ง และพักใช้ใบอนุญาตฯ 51 แห่ง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ไทย

อย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ยังคงเข้มงวดในการปราบปรามโรงฆ่าเถื่อน หากประชาชนพบเห็นโรงฆ่าเถื่อนหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายและหลักสวัสดิภาพสัตว์ดังกล่าว โปรดแจ้งเบาะแสได้ที่ application DLD 4.0 เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการเข้าตรวจสอบและจับกุมต่อไป

--------------------------------------------------

ข่าว/ข้อมูล : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ข่าวปศุสัตว์

เรียบเรียง : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (12 มิถุนายน 2562)