25620605 2

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรีธวัชชัย ศรีแก้ว ผู้เชิญอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดย นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางพิมพ์กุล โอฬารศิรโรจน์ ประธานมูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี นายสัตวแพทย์ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์สระบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ ก่อตั้งขึ้นเพื่อการช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่พิการ ถูกทิ้งและถูกทำร้าย ให้เป็นแหล่งพักพิงของสัตว์จรจัด ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่สร้างปัญหาความเดือดร้อนแก่สังคม อ่านรายละเอียด