pic01

สัตวแพทย์หญิงฉวีวรรณ วิริยะภาค รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์รับรางวัลโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี จาก ดร.สันทัด โรจนสุนทร ประธานคณะที่ปรึกษา รมต.กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในสาขาโครงการซึ่งจัดทำโดยหน่วยงานภาครัฐ อันเกิดผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ต่อผู้เกี่ยวข้อง Government and Non-profit Project ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่ ในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2009 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กทม.ข้อมูล : ภาพ/ข่าว/จัดทำ/เผยแพร่ ธงชัย สาลี สพท. 18 มี.ค. 53