ดร.อาร์.พี.โจนส์.ป.ม.

1. ดร.อาร์.พี.โจนส์.ป.ม.

ที่ปรึกษาสัตวแพทย์ กระทรวงเกษตราธิการ

พ.ศ. 2469 - 2470

พท.หลวงชัยอัศวรักษ์

2. พท.หลวงชัยอัศวรักษ์

(ไชย แสงชูโต)

4 มิ.ย. 2485 - 3 ก.ย. 2488

หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

3. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ

(ทองดี เรศานนท์)

28 ธ.ค. 2488 - 5 พ.ค. 2489

พระช่วงเกษตรศิลปการ

4. พระช่วงเกษตรศิลปการ

(ช่วง โลจายะ)

6 พ.ค. 2489 - 26 พ.ค. 2491

ขุนวิจิตรพาหนการ (ใหญ่ วิจิตรพาหนการ)

5. ขุนวิจิตรพาหนการ (ใหญ่ วิจิตรพาหนการ)

1 ธ.ค. 2492 - 31 มี.ค. 2501

นายสำเนียง ศรมณี

6. นายสำเนียง ศรมณี

1 เม.ย. 2501 - 30 ก.ย.2505

นายจักร พิชัยรณรงค์สงคราม

7. นายจักร พิชัยรณรงค์สงคราม

1 ต.ค. 2505 - 30 ก.ย. 2514

ร.ต.ศิริ ศุภางคเสน

8. ร.ต.ศิริ ศุภางคเสน

1 ต.ค. 2514 - 30 ก.ย. 2520

นายละเอียด ดวงดี

9. นายละเอียด ดวงดี

1 ต.ค. 2520 - 30 ก.ย. 2522

น.สพ.ดร.ทิม พรรณศิริ

10. น.สพ.ดร.ทิม พรรณศิริ

9 ต.ค. 2522 - 30 ก.ย. 2531

นายวิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์

11. นายวิฑูรย์ กำเนิดเพ็ชร์

1 ต.ค. 2531 - 30 ก.ย. 2533

นายทวีศักดิ์ เสสะเวช

12. นายทวีศักดิ์ เสสะเวช

1 ต.ค. 2533 - 2 ก.ค. 2539

น.สพ.สุวิทย์ ผลลาภ

13. น.สพ.สุวิทย์ ผลลาภ

20 ก.ค. 2539 - 30 ก.ย. 2542

น.สพ.ระพีพงศ์ วงศ์ดี

14.น.สพ.ระพีพงศ์ วงศ์ดี

1 ต.ค. 2542 - 14 ต.ค. 2545

น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง

15.น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง

17 พ.ย. 2545 - 28 ธ.ค. 2549

นายภิรมย์ ศรีจันทร์

16. นายภิรมย์ ศรีจันทร์

29 ธ.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2550

น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

17.น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ

1 พ.ย. 2550 - 8 ธ.ค. 2551

น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง

18. น.สพ.ยุคล ลิ้มแหลมทอง

9 ธ.ค. 2551 - 30 ก.ย. 2552

นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ

19. นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ

1 ต.ค. 2552 ถึง 30 ก.ย.2554

นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ

20. น.สพ.ทฤษดี ชาวสวนเจริญ

1 ต.ค.2554 ถึง 30 ก.ย.2557

น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์

21. น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์

26 ม.ค.2558 ถึง 30 ก.ย.2559

น.สพ.อภัย สุทธิสังข์

22. น.สพ.อภัย สุทธิสังข์

1 ต.ค.2559 ถึง 6 พ.ค.2561

น.สพ.สรวิศ ธานีโต

23. น.สพ.สรวิศ ธานีโต

7 พ.ค.2561 ถึง 30 ก.ย.2565

น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์

24. น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์

1 ต.ค.2565 ถึง ปัจจุบัน


บันทึก
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว
ท่านสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่มีความจำเป็น
ยอมรับทั้งหมด
ปฏิเสธทั้งหมด
Essential
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ท่านจำเป็นต้องยอมรับให้เปิดใช้งาน
คุกกี้ที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้
ยอมรับ
Functional
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยยอมรับหรือปฏิเสธ คุกกี้ในแต่ละประเภทดังต่อไปนี้
คุกกี้ที่ช่วยเหลือในการทำงาน
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในการใช้งานให้ท่านได้
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ
คุกกี้ประเภทนี้ ทำให้ผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งาน สามารถรับรู้ข้อมูลประสิทธิภาพเว็บไซต์ได้ เช่น จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ แหล่งที่มาของผู้เข้าชม และหน้าเว็บไซต์ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด เป็นต้น โดยกรมปศุสัตว์จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านสถิติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ เท่านั้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ
คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย
คุกกี้ประเภทนี้ อาจถูกติดตั้งไว้โดยผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เนื่องจากเว็บไซต์กรมปศุสัตว์มีการเชื่อมโยงลิงค์ไปยังเว็บไซต์ภายนอก ซึ่งเว็บไซต์อื่นหรือโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สามจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยกรมปศุสัตว์ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรอ่านนโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย โดยคุกกี้ดังกล่าว จะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน เช่น ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิงก์ใดบ้าง เป็นต้น โดยผู้ให้บริการจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เว็บไซต์ในเครือข่ายพันธมิตรของผู้ให้บริการโฆษณา มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น
ยอมรับ
ปฏิเสธ